Podnikové aplikace


PA
Prostřednictvím projektového managementu se zaměřujeme na navrhování a vylepšení procesů tak, aby splňovaly požadavky zákazníka a korespondovaly s jeho cíli do budoucna. Pomocí jeho využití tak získá zákazník zvýšení efektivnosti práce, využití IT a zlepšení komunikace mezi jednotlivými složkami společnosti.

Projekt Management v sobě zahrnuje:

 • Implementaci projektového řízení u zákazníka
 • Poradenství a metodickou podporu v oblasti řízení projektů
 • Vzdělávání v oblasti projektového řízení
 • Implementace informačních systémů
 • Provozní podporu

Systemová integrace


SI
Ideální informační systém je transparentní, umožňuje přehledné sledování materiálových i finančních toků, zlepšuje operativní i strategické řízení a zjednodušuje jeho vyhodnocování. Z dlouhodobého hlediska má takový systém přinášet při minimálních nákladech maximální užitek.

Systémová integrace v sobě zahrnuje:

 • Strategickou oblast - propojení podnikatelských záměrů s informační strategií
 • Projektovou oblast - vytvoření konzistentní architektury IS a návrh procesů tohoto informačního systému
 • Řídící oblast - optimalizaci řízení organizace a řízení dodávek všech komponentů informačního systému
 • Technickou oblast - propojování hardwaru a softwaru do jednotného funkčního celku

V rámci systémové integrace při realizaci informačního systému poskytujeme svým zákazníkům následující služby:

 • vývoj a úpravu softwarových aplikací - vše na základě přání a potřeb zákazníka
 • vývoj softwarových nástrojů
 • údržbu informačních systémů
 • instalaci počítačových sítí, technickou integraci a integraci aplikací
 • testování aplikací, internetových stránek a sítí
 • konzultační a poradenské služby, školení uživatelů, správců a managementu
Naší silnou stránkou je především schopnost integrovat různé systémy a aplikace do kompaktní infrastruktury, která je zaměřená na podporu konkrétních procesů dané organizace.

Integrace dat


ID
Odborníci ze společnosti DOTBERRY spojili znalosti pro integraci dat a vědomosti z businessu k poskytování flexibilních a celistvých řešení, která dokonale přizpůsobí ke spokojenosti vašich potřeb. Naše souhrnné řešení sloučí vaše rozptýlené datové uložiště do jednoho úložného systému, který spolehlivě dodá správné informace v potřebnou dobu.

Cloud Computing


CC
DOTBERRY cloud computing je nyní nejčastěji poskytován "jako služba", ve formě infrastruktury jako služby (IaaS), ve formě platformy jako služby (PaaS), nebo softwaru jako služby ( SaaS )

Infrastructere-as-a-Service (IaaS)

IaaS vám umožní soustředit se na své vlastní podnikání. Ve své třídě poskytujeme nejlepší architekturu a technologii k poskytování IaaS řešení pro firmy všech velikostí a povah za fixní měsíční ceny.

Platform-as-a-Service (PaaS)

S PaaS se můžete soustředit na inovace raději než na složitou infrastrukturu. Nabízíme komplexní infrastrukturu potřebnou pro vytváření a fungování aplikací na intranetu, pomáhame tím minimalizovat náklady na rozvoj, umožněním spolupráce na projektu vašich vyvojářských týmů napříč hranicemi.

Software-as-a-Service (SaaS)

Tento softwarový distribuční model umožňuje podnikům a organizacím přístup k podnikové funcionalitě za nižší cenu, než platit za licencované aplikace a zároveň dokáže zajistit kompatibilitu, vzdálený přístup a snadnou globální spolupráci za všech okolností.

Aplikační vývoj


AV
DOTBERRY nabízí širokou škálu osobních vývojových služeb. Náš mix obsahuje lokální, stejně tak vzdálené aplikace pro vývoj služeb, který vám umožní zlepšit schopnosti a výkon vašeho IT oddělení. A zajistí jak významnou časovou tak i finanční výhodu na trhu.

Custom Application

Náš vývojový tým má zkušenosti s předními technologiemi, nástroji a metodologií k vývoji a integraci cenově konkurenceschopných informačních systémů.

Web Solutions

Naše služby zahrnují webové aplikace, webové portály, stejně jako mobilní webová řešení B2B, B2C a B2E.

Mobile Apps

Naši vývojáři poskytují komplexní služby pro vývoj aplikací jak pro Android tak pro iOS. Společnost se také zabývá tvorbou mobilních aplikací především v oblasti telemedicíny, fitness aplikací a zákaznických systémů v segmentu Utility. Aplikace vyvíjíme především pro nejrozšířenější mobilní operační systémy iOS, Android, Windows Phone s možností pokrytí i ostatních mobilních platforem. Taktéž připravujeme vývoj aplikací pro novou mobilní platformu Apple Watch.

Údržba a podpora aplikací


UPA
DOTBERRY poskytuje efektivní a komplexní udržbu vašich aplikací i aplikací třetích stran. Naši IT specialisté mají hluboké znalosti obchodních a technologických procesů, průmyslově osvědčených postupů a nejmodernějších softwarových technologií. Díky tomu vám umožní snížit náklady na údržbu na minimum a zároveň zvýšit spolehlivost a výkon vašich IT systémů.

Application Installation Support

Podpora pro počáteční instalace, stejně tak pro nové aktualizace softwaru. Dále rychlé opravy aplikací třetích stran nebo aplikací na zakázku.

Application Integration Support

Integrace aplikací třetích stran, nebo na zakázku do vašeho systému.

Application Maintenance

Údržba aplikací třetích stran, nebo na zakázku.

Application Monitoring and Diagnosis

Monitorování vašich aplikací. Nastavíme detekci a diagnostiku výkonu, řešení bezpečnostních a stabilizačních problémů.

Issue Tracking System

Nearshore Outsourcing


NO
DOTBERRY nabízi spolehlivé, nákladově efektivní a flexibilní nearshore outsourcingové služby v západní, střední a východní Evropě. Zde je rychlý přehled důvodů, proč naše outsourcingové služby zaručují maximální návratnost investic a spokojenost zákazníků:
 • Zaměření na hlavní předmět podnikání
 • Snížení kapitálových výdajů na nové IT infrastruktury a lidské zdroje
 • Udržujeme potřebnou flexibilitu a pohotovost na rychlé změny trhu
 • Nabízíme přístup k nejlepším odborným znalostem na poli IT
 • Naše služby nabízejí konzistenci vysoké kvality, ceny a časové efektivity
 • Flexibilni a agilní mix vzdálených a lokálních služeb
 • Kulturní blízkost
 • Polohová blízkost ( Bratislava, Praha, Vídeň)

Poradenské služby


KS
DOTBERRY pomáhá vést společnosti k úspěchu. Naše poradenské služby se zaměřují na sladění IT technologií s obchodním cílem. Chceme, aby vaše organizace byla silnější a konkurenceschopnější na globálním trhu.

Business Consulting

Prostřednictvím našeho spojení s renomovanými mezinárodními poradenskými firmami jsme schopni nabídnout strategické poradenství, konzultace při řízení pracovních procesů, poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů a dalších.

Application Consulting

Naše hluboké znalosti o open source softwarech, stejně tak od předních světových dodavatelů softwaru jako je SAP, Oracle, IBM a Microsoft nám umožnuje poskytnout vám řešení, které splňuje potřeby vaší společnosti jak dnes, tak i v budoucnu.

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení splňuje legislativní požadavky na evidenci položek vztahujících se k daňové povinnosti podle struktury, kterou definuje Finanční správa. Přináší řešení, které umožňuje reportování všech obchodních případů evidovaných v SAP, aniž by byla potřeba měnit jakkoli účetní postupy.

Kontrolní hlášení dále přináší:
 • uživatelsky efektivní design, vše je zaměřeno na konkrétní výstupy zákazníka
 • sledování změn v dodatečném KH DPH bez nutnosti storna či opětovného zaúčtování dokladů
 • uchování vygenerovaných výstupních sestav k pozdějším případným kontrolám
 • automatické upozornění na potřeby podávání dodatečných KH DPH
 • automatické využití registru plátců DPH ke kontrole nashromážděných daňově relevantních účetních případů (daň z přidané hodnoty)
 • automatická kontrola relevance reportovaných položek v KH DPH k uchované platnosti DIČ
Databáze plátců DPH
 • import seznamu SK subjektů registrovaných DPH
 • automatické zakládání nových záznamů
 • automatické ukončování platnosti stávajícího záznamu
 • automatické obnovení platnosti záznamu
 • možnost manuálně přidávat záznamy (pro evidenci zahraničních subjektů)
 • ukončování platností záznamů
 • zobrazení záznamů s aktuálními časovou platností
 • aplikační log
Kmenové záznamy dodavatelů / odběratelů Automatická kontrola platnosti DIČ při zakládání, změně subjektu v SAP, s volitelným režimem upozornění, resp. chyby Zobrazení platnosti DIČ při kontrole kmenového záznamu